Strona głównaProjekt UEPROJEKT UE 2014-2020

PROJEKT UE 2014-2020

PROJEKT UE

Przedsiębiorstwo Michał Maciej Kort "IMPLANTIK" Stomatologia, Implantologia, Protetyka realizuje projekt inwestycyjny pt. Utworzenie Centrum Protetyki i Implantologii w Krasnymstawie celem wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych, dywersyfikacji produkcji oraz zasadniczej zmiany organizacji pracy i procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa IMPLANTIK. Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w zakresie określenia właściwości użytkowych materiałów pod kątem możliwości ich wykorzystania do produkcji wyrobów protetyki dentystycznej. Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie prac infrastrukturalnych polegających na budowie budynku celem stworzenia Centrum Protetyki i Implantologii oraz kompleksowe wyposażenie go w niezbędne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji w procesie projektowania i produkcji oraz znaczne rozszerzenie oferty asortymentowej Wnioskodawcy o nowe i ulepszone innowacyjne wyroby protetyczne charakteryzujące się wysoką trwałością eksploatacyjną, najwyższą dokładnością wykonania oraz wysoką estetyką. Nowa oferta Wnioskodawcy będzie kierowana zarówno do podmiotów indywidualnych jak i do branżowych podmiotów instytucjonalnych. Realizacja projektu doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku regionalnym i krajowym oraz pozwoli na sprzedaż produktów za granicą. Projekt zakłada także nawiązanie współpracy z jednostką naukową na etapie jego realizacji celem wyeliminowania ew. błędów wdrożeniowych i zapewnienia profesjonalnej oceny jakościowej pierwszych wytwarzanych egzemplarzy produktów protetycznych.

 

Wartość projektu: 3 738 324, 88 zł

Kwota dofinansowania:  1 999 975, 93 zł